BPC 3

Nie tylko typowe główne komponenty, takie jak wzmacniacze zintegrowane czy końcówki mocy, ale także przetworniki cyfrowo-analogowe lub inne źródła dźwięku mają wpływ na końcową jakość reprodukowanej muzyki. Perfekcyjne zasilanie każdego urządzenia jest bardzo ważnym elementem układanki, której rozwiązaniem jest stworzenie systemu audio klasy High-end. 

Firma Musical Fidelity wprowadza do swojej oferty kondycjonery sieciowe o oznaczeniu BPC (Balaced Power Conditioner). W ofercie znajdują się cztery urządzenia różniące się między sobą ilością stref i gniazd przyłączeniowych oraz maksymalną wartością sumaryczną mocy urządzeń, które mogą być do nich podłączone i korzystać z czystego napięcia zasilającego. 

Największą zaletą izolowanych stref przeznaczonych do podłączenia urządzeń cyfrowych i analogowych jest uniknięcie zanieczyszczenia krzyżowego pomiędzy elektroniką. Zdecydowanie zalecamy podłączenie urządzeń z zasilaczami impulsowymi w jednej strefie i elektroniki z zasilaczami liniowymi w drugiej. Jeśli liczba gniazd zasilania nie jest wystarczająca, można podłączyć listwę zasilającą, o ile nie przekracza się maksymalnej mocy wyjściowej strefy. Zastosowanie BPC skutkuje większą i uporządkowaną sceną dźwiękową, wyraźniejszymi konturami najniższych dźwięków i lepszą separacją instrumentów.

Transformator toroidalny

Kluczowym zaletą transformatora toroidalnego jest jego wydajność, a kluczem do jego wydajności jest jakość rdzenia. To ciągły pas stali krzemowej z uporządkowanymi kryształami, który jest nawinięty jak naprężona sprężyna zegarowa. Nie ma szczeliny powietrznej, jaką znamy ze standardowego transformatora EI, co skutkuje współczynnikiem stosu wynoszącym 95% jego masy. Typowa sprawność transformatora toroidalnego wynosi 90%, a tylko 10% jest przekształcane w: ciepło, promieniowanie elektromagnetyczne i wibracje mechaniczne. Transformatory toroidalne emitują zatem około jednej dziesiątej pola magnetycznego transformatorów EI. Dzięki technologii CMR (Common Mode Rejection) udało nam się również wyeliminować szumy i uzyskać jeszcze czystszą moc wyjściową .

Ochrona przeciwprzepięciowa i blokada DC

Kondycjonery Musical Fidelity BPC chronią podłączony sprzęt dzięki innowacyjnemu tłumieniu przepięć w trybie szeregowym, który zwraca również uwagę na utrzymanie czystego zasilania. Większość obwodów przeciwprzepięciowych pracuje w trybie bocznikowym. Nadmierne przepięcia są "bocznikowane" do masy, co zwiększa jej napięcie i może zakłócać sygnały audio i wideo. Nasze rozwiązanie pochłania przepięcia o wartości ponad 2 V powyżej szczytowego napięcia sieciowego, dzięki czemu nie ma wpływu na uziemienie.

Ochrona przed przeciążeniem i wykrywanie błędnego napięcia wejściowego

Gdy urządzenie wykryje przeciążenie, "No-Fuse-Breaker" przełączy się w tryb ochrony. Jeśli zajdzie potrzeba zresetowania urządzenia, wystarczy nacisnąć przycisk "No-Fuse-Breaker" i sprawdzić system, aby upewnić się, że urządzenie nie jest przeciążone. Wszystkie BPC są wyposażone w zabezpieczenie podnapięciowe (UVP) i nadnapięciowe (OVP). Diody LED na panelu przednim pokazują aktualny stan pracy. Zielona oznacza, że urządzenie znajduje się w normalnym trybie pracy. Jeśli dioda LED świeci na czerwono, należy sprawdzić, czy napięcie wejściowe jest prawidłowe. 

DANE TECHNICZNE